Vad söker du?

Daniel var en ung man som tvingades bort till ett främmande land. Det var ett land där hans egen tro ifrågasattes, den var till och med förbjuden. Trots att det inte var politisk korrekt stod han fast vid sin tro på Gud. Trots att han även vägrade att följa order som gick emot hans övertygelse, hade han framgång. Kungar kom och gick, men Daniels höga ställning bestod. Trots det längtade han efter ett annat rike, Guds rike och sitt eget hemland. Vad kan vi göra när vi inte ser det vi längtar efter och drömmer om, det som ligger på både vårt eget och Guds hjärta? Vi kan fasta och vi kan be.

Daniel fastade i tre veckor från läckerheter, kött och vin. Han smorde inte in sin kropp. Han längtade istället efter andlig mat och andlig smörjelse. Han sökte vägledning och insikt från Gud. Och han blev bönhörd! Han får ett himmelskt tilltal, i Daniel 10:12 läser vi:

“Var inte rädd, Daniel. Ända sedan den dag du började söka efter insikt och ödmjuka dig inför din Gud har dina ord blivit hörda. För dina ords skull har jag kommit.”

Som församling ser vi möjligheter och utmaningar framför oss där vi behöver söka Guds vägledning. Kanske står du också personligen i utmaningar och behov av vägledning för det nya året? Därför kommer vi att starta året med 21 dagars bön och fasta. På årets första dag, den 1 januari, kommer jag att predika utifrån Danielfastan i Dan 10. Sen kommer vi, utöver våra gudstjänster, att ha särskilda tillfällen för bön & lovsång på onsdagar och fredag under de första två veckorna, för att sista veckan öka takten med samlingar på tisdag till fredag på förmiddag och kväll. Vilka områden i ditt liv söker du Guds vägledning för? Våga vara specifik i bönen till Gud! Välkommen att börja 2018 med 21 dagars bön och fasta.

Elias Berg, November 2017