Ungdomshelg på Tjörn

7-11 augusti pågår kampanjen “Det finns hopp” med bland annat Sebastian Stakset (onsdag samt lördag kväll) som en av talarna. Under dessa dagar finns det möjlighet att vara en del av ett ungdomsteam som kommer att bo i Betelkyrkan på Klädesholmen. Ungdomar från Tjörn samt andra platser kommer att bo i kyrkan och ha det som utgångspunkt under kampanjen. Kyrkan har egen brygga så det är väldigt nära till bad! Ungdomsteamet kommer att hjälpa till under kampanjen, troligen med barnaktiviteter under dagen samt att bjuda in till kvällsmötena. Tanken är att ungdomsteamet inte behöver vara igång på kvällen utan att ungdomarna då kan vara med på kvällsmötena.

Vill du följa med? Boende och mat är gratis för den som även hjälper till under kampanjen. Du behöver inte vara med alla dagar utan väljer själv vilka dagar du är med. Transport till Klädesholmen ordnas på egen hand, men hör av dig till oss om du behöver hjälp.

Anmäl dig senast onsdag 10 juli till Heléne Lundkvist, via mejl eller sms, och skriv vilka dagar du vill vara med så anmäler hon sedan till de ansvariga i kyrkan på Klädesholmen. Heléne kommer att vara med på Tjörn under helgen. Hör av dig om du har frågor!