StafettFastan

Med start 1 januari och 21 dagar framåt har vi en period med särskilt fokus på bön och fasta i församlingen. Välkommen till våra olika bönesamlingar under perioden, och välkommen att delta i fastan, målsättningen är att det är minst en person som fastar under var och en av de här 21 dagarna. Du väljer själv vilken typ av fasta du vill utföra, ex fasta helt från mat, fasta från kött, fasta från sociala medier eller fasta från digitala skärmar. Du vet själv vad du kan behöva avstå från för att få bättre fokusering och tid till att söka Guds vilja. Det får gärna vara flera namn på samma dag och du kan skriva upp dig på flera olika dagar. Lista finns på kyrktorget, men du kan även mejla in din anmälan genom att ange dag och namn till un.anrymsnull@tkatnok

Program bönesamlingar:

Onsdag 1/1 kl 20 | Bönevandring i Älvängen (Samling och avslutning i Smyrnakyrkan)

Fredag 3/1 kl 20 | Bön & lovsång

Onsdag 8/1 kl 20 | Bön & lovsång

Fredag 10/1 kl 20 | Bön & lovsång

Tisdag 14/1 kl 12 | Bön

Tisdag 14/1 kl 18 | Bön & lovsång

Onsdag 15/1 kl 12 | Bön

Onsdag 15/1 kl 18 | Bön & lovsång

Torsdag 16/1 kl 12 | Bön

Torsdag 16/1 kl 18 | Bön & lovsång

Fredag 17/1 kl 20 | Bön & lovsång