Second Hand

Butiken och Caféet är i regel öppet varje helgfri lördag 10-13. Gåvoinlämning tisdagar 18-20.

Om ni önskar skänka skrymmande möbler eller liknande önskar vi att Ni tar kontakt med Marcus (0730 404 303) innan ni kommer, då kan vi alla spara tid och ork. Han gör en snabb avvägning om och när vi har möjlighet att ta emot Era tillhörigheter.

 E-post: un.anrymsnull@dnahdnoces

Välkommen!

Utdrag ur verksamhetsberättelsen 2014:

   Totalt har under året ca 323000 sänts ut till olika nödhjälpsprojekt och sociala missionsinsatser. Flyktingsituationen i Syrien, Irak och Sydsudan liksom insatser för vård av drabbade kvinnor och barn i krigssituationen i östra Kongo har under året fått betydande belopp. För en informations-kampanj för att hindra spridningen av Ebola har bidrag sänts till PMU’s partner i Liberia.

Andra länder som under året fått hjälp är bl a Sri Lanka, Uganda, Tanzania Etiopien och Burundi.

Vi har under året haft haft besök av Stefan Ström från Barnsamariten och vid personalens julfest medverkade prof. Marie Berg, som berättade om verksamheten vid Panzi-sjukhuset i Kongo.

Under våren stöddes VAKEN-fondens insamling för Moldaviens barn, i oktober skänktes en dagsförsäljning till ”Världens barn” och i samband med höstavslutningen tillföll försäljningen PMU:s insamling för ”Barnens rätt” – detta år med fokus på barnavård vid Panzisjukhuset.

Butiken har ett samarbetsavtal med PMU Interlife. Under detta år har ca 45 % av utsända medel distribuerats genom denna hjälporganisation.

I anslutning till försäljning i butiken har också caféet varit en populär mötesplats. Överskottet från denna verksamhet har tillfallit församlingens ungdomsråd.

 . Vi gläds över ett stort engagemang hos ett 40-tal medarbetare, varav ett stort antal från andra församlingar inom Ale kommun, vilket skapar en stimulerande arbetsgemenskap. Detta tillsammans med den goodwill vi upplever från allmänheten är grunden till ett gott resultat.

DSC_0504 DSC_0497 Kassan 3 pers