Med längtan om ett härligt 2016

I Apostlagärningarna 2:42-47 finns en oerhört attraherande text om den församlingsgemenskap som växte fram efter pingstdagen och Andens utgjutelse. En text som har varit väldigt viktig genom historien när kristna har längtat efter kyrklig förnyelse och en återgång till den nytestamentliga församlingstanken. På årsmötet presenterade jag sex böneämen som vi i Smyrnaförsamlingen särskilt ska be och längta efter att se mer av under 2016. Läs gärna den nämnda bibeltexten och spegla bönen och längtan om vad vi vill se mer av i vår församling i hur den Andefyllda gemenskapen presenteras i Bibeln.

Böneämnen som vi vill se förverkligade ännu mer i Smyrnaförsamlingen under året:

  • Utgivande tro. En tro som är mer än tyckande och tänkande. En äkta tro som bär god frukt för andra. Matt 5:44-45
  • Vardagstro. En trohet till församlingen och en vardag där tron är central. Apg 2:46
  • Växande tro. Att tron på Jesus ska bli synlig på fler platser och i fler människor. Apg 1:8
  • Andens förnyelse. Mer av Andens frukt, gåvor och frimodighet. Genom Andens verk en förvandling efter Kristi avbild. 2 Kor 3:18
  • 12 döpta. Vi vill se fler besluta sig för att följa Jesus. Apg 2:47
  • 120 på gudstjänster. Att vi under året kan öka gudstjänstdeltagandet. Hebr 10:25

Var med och be för detta med längtan om ett härligt år 2016!

Elias Berg, pastor och föreståndare