Insamling – hjälp oss GÅ UT & NÅ IN!

Under våren har vi kunnat ta nya steg i att göra våra gudstjänster tillgängliga online. Vi är så glada över den positiva responsen och vill fortsätta satsa på att förmedla det tidlösa glädjebudskapet till människor, såväl i vår kyrkolokal som online, på ett sätt som är tillgängligt för dagens människa. Vill du stötta Smyrnakyrkan Älvängens strävan efter att GÅ UT med evangeliet och NÅ IN i människors liv?

Du kan ge en gåva till vår insamling med målsättningen 100 000 kr till inköp av teknisk utrustning! På kort sikt (inför hösten 2020) behöver vi investera i kameror, bildmixer och ljus för att kunna spela in med god kvalitet. Längre fram vill vi även förbättra kyrkolokalens ljudutrustning och vidareutveckla utrustning för ljussättning. I första steget handlar det om 100 000 kr och i följande steg ytterligare 200 000 kr som vi vill hitta finansiering till. Smyrnaförsamlingens styrelse har beslutat att sommarens och höstens målsättning på 100 000 kr kan finansieras till en tredjedel av den riktade insamlingen och till två tredjedelar inom ramen för församlingens övriga verksamheter.

Du ger enklast på följande sätt:

Bankgiro: 136-5345 Märk inbetalningen med ”hundratusen”.

Swish: 1233490752 Märk inbetalningen med ”hundratusen”.

TACK – varje krona gör skillnad!

Uppdatering 27 juli

I nuläget har vi samlat in 34 760 kr. Det betyder att sommarens målsättning på en tredjedel av hundratusen kronor är uppnätt. Vi är oerhört tacksamma för era gåvor! Detta gör att vi kan gå vidare med de planerade investeringarna i första ledet. Samtidigt finns det fortfarande behov av insamlingar för nästa steg för uppdatering av ljud och ljusteknik. Därför går det fortfarande att ge en gåva till denna riktade insamling. Stort tack!