Information med anledning av Coronaviruset (COVID-19)

Smyrnakyrkan Älvängen vill informera om åtgärder för att minska risken för smittspridning. Vill vill fortsätta fungera som församling men anpassar våra mötesplatser. I nuläget gör vi riskanalyser samt dagliga avstämningar och bedömningar med underlag av myndigheternas rekommendationer och beslut. Denna information gäller tills ny information kommuniceras. 

(Uppdaterad 2020-03-28)

Eget ansvar

  • Vi vill börja med att betona det egna ansvaret att inte besöka våra mötesplatser om du har förkylningssymtom samt att stanna hemma minst två dagar efter att du blivit symtomfri. Detta med hänvisning till folkhälsomyndighetens riktlinjer.
  • Vi uppmanar alla våra besökare till att vara extra noggranna med att sköta hygien genom att hosta i armvecket, tvätta händer ofta med tvål och vatten, samt att gärna undvika att hälsa i hand.
  • Vi uppmanar personer som är infektionskänsliga, har nedsatt immunförsvar eller på andra sätt befinner sig inom riskgruppen att inte besöka våra mötesplatser den närmaste tiden. Vi uppmuntrar er att istället fira gudstjänst genom olika digitala medier. Kontakta gärna oss om du vill ha stöd på något sätt.

Vi firar gudstjänst med livestreaming på vår Facebooksida, endast medverkande finns på plats i kyrksalen.

Vi välkomnar till andra mindre mötesplatser men vidtar försiktighetsåtgärder:

  • Vi uppmanar våra värdar och ledare att inte hälsa i hand. 
  • Vår barn och ungdomsverksamhet fortsätter i nuläget men vi gör följande åtgärder. Hobby kommer vi till största del att försöka vara utomhus, ta med kläder efter väder! Greenhouse på fredagarna kommer vi inte att ha caféet öppet.
  • Vi anpassar våra mindre mötesplatser som fortfarande kan vara öppna genom att ha större utrymmen och mindre fysisk närhet.
  • Håll er uppdaterade på våra sociala medier för eventuellt inställda samlingar.

Inställda mötesplatser

  • I nuläget ställer vi in de verksamheter och mötesplatser som riktar sig till personer inom riskgruppen. Café Smyrna (onsdagar), Bibelsamtalsgruppen samt Sångstunder på äldreboende är inställda tills vidare. Second Hand är öppet men caféet kommer att vara stängt. Hembesök kommer i möjligaste mån att undvikas. Gudstjänster firas genom webbsändning. Det betyder även att Äventyret tills vidare är inställt.

Vi vill hjälpa!

Vi vill som kyrka göra vad vi kan för att hjälpa människor. Hör av dig till oss om du behöver stöd genom samtal, förbön eller ärenden. Särskilt du som är del av riskgruppen och behöver hjälp med att handla, hämta mediciner på apoteket eller annan service för att minimera risken att smittas. Kontakta oss via telefon (0303-74 66 87), e-post (un.anrymsnull@tkatnok) eller sociala medier så hoppas vi att vi kan göra något för att hjälpa i denna situation. Vi kommer även att hålla öppet i kyrkans foajé kl 10-12 på tisdagar och onsdagar där kyrkans pastorer kommer finnas tillgängliga för samtal.

Vi ber!

Slutligen, låt oss be för varandra och för människor som är drabbade av virusets effekter.
Styrelsen för Smyrnaförsamlingen Älvängen