Gudstjänst

I Smyrnakyrkan firar vi regelbundet gudstjänst varje söndag kl 11 med några få undantag. Första söndagen i varje månad firar vi i regel nattvard i våra gudstjänster. Sommartid och vid julhelgen samverkar vi med Equmeniakyrkan i Älvängen. Kyrkkaffet efter gudstjänsten är uppskattat och ger utrymme att hälsa lite närmare på varandra.

Varmt välkommen att fira gudstjänst i Smyrnakyrkan! Se program för aktuell information.