Guds vision: Vilan hos Gud och livet med Gud

När jag skriver detta är jag ganska nyss hemkommen från ett härligt ungdomsläger i ett vintrigt Hemsedal. Det var fullt ös! Här på kontoret är det lugnt och solens strålar värmer behagligt genom fönstret. Livet rymmer både vilan och livskraften, och det är Guds tanke att det ska vara så. Under årsmötet för Smyrnaförsamlingen presenterade jag utifrån Psalm 23 en bild på vad Gud vill att vi som församling leder människor till; Vilan hos Gud och livet med Gud som vi finner i Jesus Kristus!

”Han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro. Han ger liv åt min själ, han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull.”

Namnet Älvängen, med vattnet och ängen, blir mer än ett namn på en ort, det blir en bild på vilan och livskraften som finns i gemenskap med Gud genom Jesus. Inandning följs av utandning. Jesus ord ”kom!” följs av ett ”gå!”. Båda perspektiven behöver vi som församling leva ut! Den nära gemenskapen (smågrupper/cellgrupper/hemgrupper/bönegrupper) kan vara ett sätt att göra det.

Under årsmötet lyfte vi även fram några böneämnen för det nya året. Var med oss i bön, hemma eller i någon av våra särskilda bönesamlingar. Det finns konkreta böneämnen, men också de som vi får spegla oss själva i. På vilket sätt kan jag vara svaret på bönen? Gud vill använda mig!

Vi ber om en närmare gemenskap
Hur kan jag bidra till en gemenskap som bygger upp? Vem ska jag dra in i gemenskapen? Vem ska jag äta tillsammans med?

Vi ber om en växande gemenskap
3 nya smågrupper / 10 döpta / 20 nya medlemmar

Nåd och frid!
Elias Berg, pastor & föreståndare Smyrnakyrkan Älvängen

P.S. Den 11 mars till 7 maj är jag bortrest i Uganda på grund av studier. Vill du veta mer om vad jag ska göra kan du besöka Fokus Smyrna den 10 mars. Det går bra att kontakta mig via mejl under tiden i Uganda. D.S.