Genuin tro

Vad är en genuin tro? I dessa tider när konvertiter rutinmässigt ifrågasätts kan det vara intressant att ställa frågan till sig själv. Är min tro genuin, och vad är en genuin tro? Synonymer till genuin kan vara ord som äkta, oförfalskad, gedigen och genomgående. En genuin tro är inte ytlig utan den är genomgående. Den är mer än ett åsiktspaket, den påverkar alla aspekter av livet.
    Någon har sagt att den svåraste delen för frälsningen att tränga in i är plånboken. Men för Sackeus verkar plånboken ha varit det mest självklara området i livet för frälsningen att förvandla. En genuin tro på Jesus tränger ända ner i plånboken. Bibeln uppmanar oss att ge till Guds verk, bland annat för att allt vi har ytterst sett kommer ifrån Gud. Vi ger därför att något har givits oss.
    När det gäller vårt gemensamma arbete i Smyrnaförsamlingen är det beroende på människors genuina tro. Att ge till församlingen är en handling i tro. Det är inte en avgift som betalas eller en tjänst som ska ersättas, sådana handlingar kan vi utföra utan tro. Det är en handling i tro på att Gud uppenbarar sig själv genom församlingen.

Ef 3:10-12
Nu skulle Guds vishet i sin väldiga mångfald göras känd genom församlingen för härskarna och makterna i den himmelska världen. Detta var det eviga beslut som han förverkligade i Kristus Jesus, vår Herre. I honom och genom tron på honom kan vi frimodigt och tryggt komma till Gud.

Jag hoppas att du i tro vill vara med och ge av din ekonomi till Smyrnaförsamlingen. De medel vi samlar in ger oss förutsättningar att fortsätta och att gå ännu längre i vårt uppdrag. Under sommaren är det lätt att glömma bort att ge, kanske ska du lägga in en automatisk överföring för att försäkra dig om att din tro även tränger ner i plånboken? Glöm heller inte missionskassan, utan märk din gåva med ”mission” om du vill ge till vårt internationella arbete. Vi kan inte köpa oss fördelar i Guds rike, men vi kan fördela det Gud har gett oss att förvalta.

Maj 2019

Elias Berg, pastor & föreståndare