Ge en gåva

Smyrnakyrkans verksamhet finansieras till största delen av frivilliga gåvor. Förutom möjligheten att ge kontant i samband med våra gudstjänster kan du ge en gåva till Smyrnaförsamlingen på följande sätt:

Bankgiro: 136-5345

Swish: 1233490752

Överföring till församlingens kontonummer: 8105-9, 063101062-6

Tack!