Förändring eller förvandling?

Vi måste förändra. Oavsett om det gäller företag, skola, idrott eller kyrka är budskapet detsamma när man inte ser det önskade resultatet. Förändring är nödvändigt säger man.

Jag skulle säga att förändring är oundvikligt. Samhälle, kultur och värderingar är aldrig statiskt och säkert går förändringar betydligt snabbare idag med det ständiga och oerhört snabba informationsutbyte som en stor del av våra liv präglas av. Det går snabbt att bli känd och lika snabbt att bli ökänd. Det populära och intresseskapande blir lika snabbt ointressant.

Förändring i kyrkan är både oundviklig och nödvändig. Samtidigt ogillar jag ordet förändring. Det säger nämligen ingenting om riktningen. Om syftet är popularitet spelar förändringens riktning ingen roll, så länge förändringen har lett till nya följare. Men för kyrkan är förändringens riktning avgörande för förändringens kvalitet. Vi går vilse i livet ibland, också som kyrka. Men om du inte vet vilken hamn du är på väg till kan ingen vind hjälpa dig. Förändringens vind är bra, så länge du vet vart du ska.

Bibeln säger att människan skapades till Guds avbild. Men förändringar tenderar att förvanska avbilden så att den blir ännu mindre lik urbilden. Paulus påminner oss i 2 Korintierbrevet att vi inte bara ska förändras för för förändringens skull. Vi ska förvandlas för att åter bli den avbild som var tanken med oss.

2 Kor 3:16-18, 4:5
Och alla vi som utan slöja för ansiktet skådar Herrens härlighet förvandlas till en och samma avbild; vi förhärligas av denna härlighet som kommer från Herren, Anden.

Ty denna världens gud har förblindat förståndet hos dem som inte tror, så att de inte ser ljuset från evangeliet om härligheten hos Kristus, Guds avbild.

Jesus Kristus är förebilden för vår förvandling. Han ger oss den riktning vi som individer och kyrka försöker hitta i vår ständiga förändringsprocess. När vi hittar rätt riktning sker något finare än förändring; förvandling!

Under våren kommer vi att låta Jesus stå i centrum på ett ännu tydligare sätt i våra gudstjänster. Vi kommer att arbeta med två predikoteman; ”Jesus och kyrkan” samt ”Jesus och jag”. Vi börjar i februari där vi utifrån Jesus ord och liv kopplat till våra tre värdeord försöker se vad det är att vara kyrka idag. Från slutet av mars försöker vi relatera Jesus ord och liv till våra egna liv vi lever idag. Kom med och leta efter mer än förändring i ditt liv; låt dig förvandlas!

/Elias Berg