En ny sång

Plötsligt händer det. Jag hör hur tonerna som spelas slår an till takten för mitt liv eget liv. Något så diffust som en känsla gör att melodin verkar vara skapad som ett soundtrack över min gårdag. Med rätt takt och känsla förstärks orden som sjungs. Orden blir mina egna, fastän det är någon annan som har skrivit dem. Ibland händer det där att en ny sång kommer över mig och fångar mitt hjärta, eftersom sången i sig bär på just det som mitt hjärta bär.

Vi har våra olika favoritsånger, sånger som anspelar på något vi själva erfarit i livet. Det gäller även trons sånger. Trons sånger är så viktiga eftersom de ger oss möjlighet att uttrycka det som ibland kan vara svårt att prata om. Trons sånger som vi sjunger i församlingen är i någon mening alltid lovsånger eftersom riktningen inte bara är till oss i rummet, utan även till Gud. Trons sånger sätter Gud på tronen i våra liv och vi sjunger hans lov.

I bibeln kan vi läsa om tillfällen när människor får en ny sång i sina hjärtan, en lovsång. Oftast händer det efter en upplevelse av Guds ingripande till räddning. Som i 2 Mos 15:1ff efter att Gud räddat folket genom Sävhavet, eller i 1 Sam 2:1 när Hanna äntligen fick barnet hon så länge bett Gud om, eller i 2 Sam 22:1 när David är så tacksam för att Gud har räddat honom från hans fiender. Upplevelsen av Guds ingripande till vår räddning slår an tonen för vår lovsång till Gud.

Men ibland tystnar tyvärr sången. Erfarenheten av Guds räddning har kanske tynat bort. Församlingar som har slutat sjunga med full kraft och och istället halvhjärtat stämmer in i trons sånger är illa ute. Munnen talar vad hjärtat är fullt av och sången blir inte innerligare än vad hjärtat ger tillåtelse till. Då kan vi behöva be att Gud åter levandegör sitt frälsningsverk i våra hjärtan och lägger en ny sång i vår mun, en lovsång till vår Gud.

Ps 40:1-4a
För körledaren. Av David, en psalm. 
Länge väntade jag på Herren, och han böjde sig ner till mig och hörde mitt rop. 
Han drog mig upp ur fördärvets grop, ur slam och dy. 
Han ställde mig på fast mark, mina steg gjorde han trygga. 
Han lade en ny sång i min mun, en lovsång till vår Gud.
Plötsligt händer det att sångerna som sjungs i församlingen inte bara är mina sånger eller bänkgrannens sånger, utan att det är våra sånger. Rummet fylls med trons atmosfär och sången blir en lovsång, inte bara på pappret utan framförallt i våra hjärtan. När vi samlas i församlingen, var med och sjung tro in i ditt hjärta och in i våra hjärtan. Låt Gud lägga en ny sång i din mun som du helhjärtat kan stämma in i. Lova Herren med glädje!
Elias Berg, september 2015