COVID-19 Vill du hjälpa till?

I samarbete med Ale kommun försöker vi mobilisera frivilliga som vill göra en insats i detta läge. Det kan vara olika typer av insatser, exempelvis att hjälpa personer som är en del av riskgrupperna med olika insatser eller att arbeta praktiskt med att förbereda nödvändig utrustning som behövs i kommunen.

Kontakta oss redan nu för att anmäla intresse! Mejla un.anrymsnull@tkatnok eller skicka ett meddelande till oss via Facebook eller Instagram.