Genuin tro

Vad är en genuin tro? I dessa tider när konvertiter rutinmässigt ifrågasätts kan det vara intressant att ställa frågan till sig själv. Är min tro genuin, och vad är en genuin tro? Synonymer till genuin kan vara ord som äkta, oförfalskad, gedigen och genomgående. En genuin tro är inte ytlig utan den är genomgående. Den […]

Guds vision: Vilan hos Gud och livet med Gud

När jag skriver detta är jag ganska nyss hemkommen från ett härligt ungdomsläger i ett vintrigt Hemsedal. Det var fullt ös! Här på kontoret är det lugnt och solens strålar värmer behagligt genom fönstret. Livet rymmer både vilan och livskraften, och det är Guds tanke att det ska vara så. Under årsmötet för Smyrnaförsamlingen presenterade […]

Låt ditt rike komma!

Vi går mot slutet av 2018 och redan finns det mycket att vara tacksam över, men säkert också händelser som har inneburit besvikelse eller sorg. Vi går mot en härligt intensiv tid med julfester, konserter och avslutningar av verksamheter. Jag vill passa på att ge ett stort TACK till alla som bidragit med insatser i […]

Inbjudan till samtalskvällar

Inbjudan till samtalskvällar angående trosdokument & medlemskap i Smyrnaförsamlingen Älvängen Söndag 10 juni kl 18 respektive onsdag 15 augusti kl 19 Smyrnaförsamlingens församlingsledning (FL) vill bjuda in till två samtalskvällar som båda kommer att beröra två förslag från FL gällande ett trosdokument respektive medlemsintagning i Smyrnaförsamlingen. Några beslut kommer inte att fattas under samtalskvällarna utan […]

Vad söker du?

Daniel var en ung man som tvingades bort till ett främmande land. Det var ett land där hans egen tro ifrågasattes, den var till och med förbjuden. Trots att det inte var politisk korrekt stod han fast vid sin tro på Gud. Trots att han även vägrade att följa order som gick emot hans övertygelse, […]

September 2017

“Allt som har liv växer och utvecklas” Med de orden introducerade pastor Lewi Pethrus den första utgåvan av Segertoner. Även det som idag uppfattas som traditionellt och kanske till och med döms ut som ointressant, har någon gång varit nyskapande och spännande. Likt en trädgård som växer upp och utvecklas från år till år förändras […]

Maj 2017

Tack för Ordet! Inte visste jag när jag blev inbjuden till att predika i Smyrnakyrkan i Älvängen en pingstdag för ganska exakt nio år sen att det var början till ett nytt skede i vårt liv. Jag skriver ”vårt” för det gällde ju även Lars-Inge som i sin egenskap av ”pastorsman” påverkas av fruns förehavanden. […]

Februari 2017

Goda förvaltare I Efesierbrevet 3:8-12 berättar Paulus om att kyrkan spelar en viktig roll för Guds räddningsplan för den här världen. Kyrkan ska få vara med och avslöja Guds vishet för världen, att Jesus Kristus sändes till världen för att rädda den! I Smyrnakyrkan vill vi ta detta uppdrag på allvar, att göra Kristus känd. […]

November 2016

Kära församling! Nåd och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Jag skriver dessa ord i avskildhet och tystnad under några dagars retreat. Det är en välsignelse att kunna dra sig undan och få tid och ro att lyssna in Guds röst och sin innersta längtan. Jag vill uppmuntra dig till att prioritera […]

September 2016

Idag har jag för andra gången den här veckan deltagit i en begravningsgudstjänst efter att ett syskon har flyttat hem. Syskon i Guds familj och syskon i Smyrnaförsamlingen Älvängen. Vid sådana tillfällen, när församlingsmedlemmar samlas för att stötta varandra, blir församlingens identitet och karaktär synlig. Där finns den medmänsklighet som vi vill präglas av. Där […]