Guds vision: Vilan hos Gud och livet med Gud

När jag skriver detta är jag ganska nyss hemkommen från ett härligt ungdomsläger i ett vintrigt Hemsedal. Det var fullt ös! Här på kontoret är det lugnt och solens strålar värmer behagligt genom fönstret. Livet rymmer både vilan och livskraften, och det är Guds tanke att det ska vara så. Under årsmötet för Smyrnaförsamlingen presenterade […]

Låt ditt rike komma!

Vi går mot slutet av 2018 och redan finns det mycket att vara tacksam över, men säkert också händelser som har inneburit besvikelse eller sorg. Vi går mot en härligt intensiv tid med julfester, konserter och avslutningar av verksamheter. Jag vill passa på att ge ett stort TACK till alla som bidragit med insatser i […]

Vad söker du?

Daniel var en ung man som tvingades bort till ett främmande land. Det var ett land där hans egen tro ifrågasattes, den var till och med förbjuden. Trots att det inte var politisk korrekt stod han fast vid sin tro på Gud. Trots att han även vägrade att följa order som gick emot hans övertygelse, […]

Andens folk är ett fredens folk

Fred har varit Guds tanke med skapelsen redan från början. Fred är fortfarande Guds plan. Även om berättelserna om mänsklighetens historia allt för ofta inte stämmer överens med Guds avsikter så har Gud inte gett upp. Bibeln är tydlig med att vi en dag ska få uppleva Guds rike, ett fredens rike, om vi håller […]

Med längtan om ett härligt 2016

I Apostlagärningarna 2:42-47 finns en oerhört attraherande text om den församlingsgemenskap som växte fram efter pingstdagen och Andens utgjutelse. En text som har varit väldigt viktig genom historien när kristna har längtat efter kyrklig förnyelse och en återgång till den nytestamentliga församlingstanken. På årsmötet presenterade jag sex böneämen som vi i Smyrnaförsamlingen särskilt ska be […]

Rötter som ger liv

Som jag minns det var det aldrig snö på julafton under min barndom. Visserligen tillbringade jag fem av mina sju första jular i hjärtat av Afrika, men Västra Frölunda var inte särskilt snörikt heller. Dst går trots allt att skapa julstämning oavsett klimat. I Zaire fick cypresser tjänstgöra som julgran. i Kenya formade vi en […]

En ny sång

Plötsligt händer det. Jag hör hur tonerna som spelas slår an till takten för mitt liv eget liv. Något så diffust som en känsla gör att melodin verkar vara skapad som ett soundtrack över min gårdag. Med rätt takt och känsla förstärks orden som sjungs. Orden blir mina egna, fastän det är någon annan som […]

För Jesus i tiden!

Kung Carl Gustaf myntade begreppet “För Sverige i tiden” grundat i en önskan att vara en modern regent. Huruvida det är möjligt att vara en modern regent eller om monarkin är ett förlegat system låter jag vara osagt. Utmaningen i att låta något gammalt möta en ny tid känner jag i alla fall igen. Vad […]

Förändring eller förvandling?

Vi måste förändra. Oavsett om det gäller företag, skola, idrott eller kyrka är budskapet detsamma när man inte ser det önskade resultatet. Förändring är nödvändigt säger man. Jag skulle säga att förändring är oundvikligt. Samhälle, kultur och värderingar är aldrig statiskt och säkert går förändringar betydligt snabbare idag med det ständiga och oerhört snabba informationsutbyte […]

Välkommen hem!?

Som människor idag är vi vana med att möta olika människor i många olika sammanhang. Det finns en rörlighet som ständigt verkar öka. Politikerna pratar ofta om hur viktigt det är att ha goda kommunikationer så att folk kan röra på sig. Många arbetar flera mil från sitt hem. Andra har hela världen som sitt […]