ÄventyrsKonfa 19/20

VAD ÄR KONFA!?

Livet är spännande och det finns stora frågor att utforska! Varifrån kommer jag? Vad skall jag bli när jag blir stor? Livet & döden – och sen då? Vad tror jag på? Vi är tre kyrkor som tillsammans vill bjuda in dig till att vara med om ett roligt, lärorikt och spännande konfirmandår. Tillsammans med andra konfirmander, ledare och faddrar kommer du att få fundera kring Gud, livets mening och andra viktiga frågor. Det blir tid för skratt, vänskap, fika, lek och liv. Det blir föredrag, samtal, funderingar och utmaningar att möta den värld vi lever i. Nytt för hösten 2019 är att vi kommer ha en äventyrs-inriktning på konfan. Det blir fler utflykter och större utmaningar än tidigare år!
LÄGER!

Att åka på läger ger oss chans att lära känna varandra bättre och brukar vara en av höjdpunkterna under året. Vi har ett kortare läger på hösten respektive våren samt ett längre läger i början på januari.

FÖR VEM?

I första hand för dig som börjar årskurs 8 till hösten. För alla som vill samtala och fundera om livets stora frågor och vill lära sig något om kristen tro. Vi ställer inga krav på att du ska vara döpt eller vara kristen. För att bli konfirmerad räcker det med aktivt deltagande och en god närvaro. NÄR OCH HUR?

Ett läsår med början i september 2019. Våra regelbundna samlingar kommer att vara varannan tisdag kl 15:30-18:00, jämna veckor.

KOSTNADER:

Församlingarna står för material och biblar. Det tillkommer kostnader för fika och läger, totalt 1500 kr. Ingen ska behöva avstå av ekonomiska skäl, så hör av dig till oss om ekonomin hindrar.

INFORMATIONSTRÄFF:

Tisdag 10 september kl 18:30 har vi en informationsträff i Equmeniakyrkan Älvängen där intresserade konfirmander och föräldrar är välkomna så att vi kan berätta mer om upplägget och svara på frågor. Vi startar sedan veckan efter, den 17 september.

KONTAKTA OSS!

Frågor och anmälan:

Smyrnakyrkan Älvängen | Elias Berg | un.anrymsnull@saile | 070-999 61 01

Equmeniakyrkan Älvängen | Leif Jöngren | moc.liamgnull@negnavlanakrykainemuqe | 070-743 54 60

Equmeniakyrkan Guntorp | Peter Karlbom | moc.smoblraknull@retep | 070-170 34 57

ANMÄLNINGSFORMULÄR: