Andens folk är ett fredens folk

Fred har varit Guds tanke med skapelsen redan från början. Fred är fortfarande Guds plan. Även om berättelserna om mänsklighetens historia allt för ofta inte stämmer överens med Guds avsikter så har Gud inte gett upp. Bibeln är tydlig med att vi en dag ska få uppleva Guds rike, ett fredens rike, om vi håller oss till Honom. Redan hos profeten Jesaja beskrivs Jesus som fredsfursten (9:6) och bilden av Guds fred målas genom att vapen omvandlas till jordbruksredskap (Jes 2:2-5). Det är något att hoppas på när situationen i världen på många håll är allt för mörk. Likt vårens ljus och värme som tränger undan vintermörkret ska ljuset en dag segra.

Men freden stannar inte vid ett framtida hopp. Texten från Jesajas andra kapitel avslutas med uppmaningen att vandra i Herrens ljus. Det är ett liv att leva redan idag! Jesus själv utmanar sina efterföljare till att vara aktiva fredsskapare. Det temat finns med i saligprisningarna (Matt 5:9) och finns sedan med i hela bergspredikan genom utmaningarna att göra gott mot andra och att inte sträva efter att straffa fiender (5:14-16, 5:38-48, 6:12, 7:12).

Ett av länderna som slitits sönder av krig de senaste åren är DR Kongo. Där har svensk pingstmission lång historia av att arbeta och man har bland annat byggt upp Panzi-sjukhuset i Bukavu där den prisbelönta läkaren Denis Mukwege arbetar. Under 2016 planeras det för val i DR Kongo och risken är stor att oroligheter blossar upp igen. Därför har pingströrelser från sex olika länder i östra och centrala Afrika en fredskonferens i Bukavu i slutet av maj. Därifrån har också utmaningen kommit till oss i Sverige att hjälpa till med att skapa uppmärksamhet för situationen i landet så att ett nytt krig inte ska behöva bli verklighet. Ett sätt att leva ut freden är att uppmärksamma situationen för dem som lider. Det gör vi genom fredskampanjen “En miljon steg för fred” och en fredsmanifestation för DR Kongo i Hagaparken i Göteborg den 21 maj kl 14.

Under maj och juni kommer vi även att ha ett predikotema i våra gudstjänster som vi gett namnet “Andens folk”. Det blir en naturlig fortsättning på det tema vi följt under våren där vi har predikat om historien om Guds folk utifrån Gamla Testamentet. Predikotemat kopplas även ihop med de böneämnen som vi lyfte fram vid årsmötet i vintras. Historien om Guds folk fortsätter än idag genom dem som är efterföljare till Jesus Kristus. Genom Andens kraft får vi hjälp att leva i ljuset och att vara ett Andens folk som får fortsätta gå i sin mästare Jesus fotspår. Jesus, Fredsfursten, vill leda oss till att vara ett fredens folk både bland människor i vår närhet och för människor långt borta!

Elias Berg, pastor och föresteåndare i Smyrnaförsamlingen Älvängen